با سلام و احترام

همانطور که مطلع هستید سالهاست ما سعی کردیم با قیمت ثابت به مشتریان خود خدمات رسانی کنیم و مقدار سودی که تعیین کرده بودیم روز به روز با افزایش نرخ ارز کاهش یافت ولی با این وجود سعی کردیم افزایش قیمتی لحاظ نکنیم.

حال که قیمت یورو به 20 هزار تومان رسیده و امکان افزایش مجدد یورو تعداد به مبالغ بیشتر وجود دارد سیستمی تعیین کردیم که قیمت ها را به یورو روز محاسبه و به شما نمایش دهد، زین پس قیمت ها لحظه ی و انلاین خواهد بود .

با تشکرWednesday, June 17, 2020

« برگشت