یک گیگ

15,000تومان/ماهانه

❕ پلان اول


⚡️ کنترل پنل cpanel
⚡️ 1 گیگابایت حافظه SSD+NVMe
⚡️ میزبانی 1 سایت اضافه
⚡️ 1 هسته پردازنده / اختصاصی
⚡️ پهنای باند و ترافیک نامحدود شبکه
⚡️ 1 گیگابایت رم / اختصاصی
⚡️ 10 گیگابیت پورت اختصاصی شبکه
⚡️ وب سرور لایت اسپید
⚡️ جت بک آپ هوشمند ( بک آپ روزانه و هفتگی )
⚡️ لوکیشن ( #هلند)


✅ امکان ارتقا منابع
✅ تحویل کاملا آنی
✅ آپتایم واقعی 99.999 درصد
✅ پشتیبانی برنزی
©️ دیتاسنتر #لیزوب

دو گیگ

20,000تومان/ماهانه

❕ پلان دوم


⚡️ کنترل پنل cpanel
⚡️ 2 گیگابایت حافظه SSD+NVMe
⚡️ میزبانی 2 سایت اضافه
⚡️ 1 هسته پردازنده / اختصاصی
⚡️ پهنای باند و ترافیک نامحدود شبکه
⚡️ 1 گیگابایت رم / اختصاصی
⚡️ 10 گیگابیت پورت اختصاصی شبکه
⚡️ وب سرور لایت اسپید
⚡️ جت بک آپ هوشمند ( بک آپ روزانه و هفتگی )
⚡️ لوکیشن ( #هلند)


✅ امکان ارتقا منابع
✅ تحویل کاملا آنی
✅ آپتایم واقعی 99.999 درصد
✅ پشتیبانی برنزی
©️ دیتاسنتر #لیزوب

چهار گیگ

30,000تومان/ماهانه

❕ پلان سوم


⚡️ کنترل پنل cpanel
⚡️ 4 گیگابایت حافظه SSD+NVMe
⚡️ میزبانی 3 سایت اضافه
⚡️ 1 هسته پردازنده / اختصاصی
⚡️ پهنای باند و ترافیک نامحدود شبکه
⚡️ 1 گیگابایت رم / اختصاصی
⚡️ 10 گیگابیت پورت اختصاصی شبکه
⚡️ وب سرور لایت اسپید
⚡️ جت بک آپ هوشمند ( بک آپ روزانه و هفتگی )
⚡️ لوکیشن ( #هلند)


✅ امکان ارتقا منابع
✅ تحویل کاملا آنی
✅ آپتایم واقعی 99.999 درصد
✅ پشتیبانی نقره ی
©️ دیتاسنتر #لیزوب

شش گیگ

40,000تومان/ماهانه

❕ پلان چهارم


⚡️ کنترل پنل cpanel
⚡️ 6 گیگابایت حافظه SSD+NVMe
⚡️ میزبانی 4 سایت اضافه
⚡️ 1 هسته پردازنده / اختصاصی
⚡️ پهنای باند و ترافیک نامحدود شبکه
⚡️ 1 گیگابایت رم / اختصاصی
⚡️ 10 گیگابیت پورت اختصاصی شبکه
⚡️ وب سرور لایت اسپید
⚡️ جت بک آپ هوشمند ( بک آپ روزانه و هفتگی )
⚡️ لوکیشن ( #هلند)


✅ امکان ارتقا منابع
✅ تحویل کاملا آنی
✅ آپتایم واقعی 99.999 درصد
✅ پشتیبانی نقره ی
©️ دیتاسنتر #لیزوب

هشت گیگ

50,000تومان/ماهانه

❕ پلان پنجم


⚡️ کنترل پنل cpanel
⚡️ 8 گیگابایت حافظه SSD+NVMe
⚡️ میزبانی 5 سایت اضافه
⚡️ 1 هسته پردازنده / اختصاصی
⚡️ پهنای باند و ترافیک نامحدود شبکه
⚡️ 1 گیگابایت رم / اختصاصی
⚡️ 10 گیگابیت پورت اختصاصی شبکه
⚡️ وب سرور لایت اسپید
⚡️ جت بک آپ هوشمند ( بک آپ روزانه و هفتگی )
⚡️ لوکیشن ( #هلند)


✅ امکان ارتقا منابع
✅ تحویل کاملا آنی
✅ آپتایم واقعی 99.999 درصد
✅ پشتیبانی طلایی
©️ دیتاسنتر #لیزوب

ده گیگ

60,000تومان/ماهانه

❕ پلان پنجم


⚡️ کنترل پنل cpanel
⚡️ 10 گیگابایت حافظه SSD+NVMe
⚡️ میزبانی 10 سایت اضافه
⚡️ 1 هسته پردازنده / اختصاصی
⚡️ پهنای باند و ترافیک نامحدود شبکه
⚡️ 1 گیگابایت رم / اختصاصی
⚡️ 10 گیگابیت پورت اختصاصی شبکه
⚡️ وب سرور لایت اسپید
⚡️ جت بک آپ هوشمند ( بک آپ روزانه و هفتگی )
⚡️ لوکیشن ( #هلند)


✅ امکان ارتقا منابع
✅ تحویل کاملا آنی
✅ آپتایم واقعی 99.999 درصد
✅ پشتیبانی طلایی
©️ دیتاسنتر #لیزوب