یک گیگ

9,900تومان/ماهانه

❕ پلان اول


⚡️ 1 هسته پردازنده واقعی + اختصاصی
⚡️ 1 گیگابایت رم واقعی + اختصاصی
⚡️ 1 گیگابایت حافظه SSD+NVMe
⚡️ 1 گیگابیت پورت اختصاصی شبکه
⚡️ میزبانی 1 سایت اضافه
⚡️ پهنای باند نامحدود شبکه
⚡️ وب سرور لایت اسپید
⚡️ جت بک آپ هوشمند
⚡️ لوکیشن ( #هلند)


✅ امکان ارتقا منابع
✅ تحویل کاملا آنی
✅ آپتایم واقعی 99.999 درصد
✅ پشتیبانی برنزی
©️ دیتاسنتر #لیزوب

دو گیگ

13,900تومان/ماهانه

❕ پلان دوم


⚡️ 1 هسته پردازنده واقعی + اختصاصی
⚡️ 1 گیگابایت رم واقعی + اختصاصی
⚡️ 2 گیگابایت حافظه SSD+NVMe
⚡️ 1 گیگابیت پورت اختصاصی شبکه
⚡️ میزبانی 2 سایت اضافه
⚡️ پهنای باند نامحدود شبکه
⚡️ وب سرور لایت اسپید
⚡️ جت بک آپ هوشمند
⚡️ لوکیشن ( #هلند)


✅ امکان ارتقا منابع
✅ تحویل کاملا آنی
✅ آپتایم واقعی 99.999 درصد
✅ پشتیبانی برنزی
©️ دیتاسنتر #لیزوب

چهار گیگ

18,900تومان/ماهانه

❕ پلان سوم


⚡️ 1 هسته پردازنده واقعی + اختصاصی
⚡️ 1 گیگابایت رم واقعی + اختصاصی
⚡️ 4 گیگابایت حافظه SSD+NVMe
⚡️ 1 گیگابیت پورت اختصاصی شبکه
⚡️ میزبانی 3 سایت اضافه
⚡️ پهنای باند نامحدود شبکه
⚡️ وب سرور لایت اسپید
⚡️ جت بک آپ هوشمند
⚡️ لوکیشن ( #هلند)


✅ امکان ارتقا منابع
✅ تحویل کاملا آنی
✅ آپتایم واقعی 99.999 درصد
✅ پشتیبانی نقره ی
©️ دیتاسنتر #لیزوب

شش گیگ

23,900تومان/ماهانه

❕ پلان چهارم


⚡️ 1 هسته پردازنده واقعی + اختصاصی
⚡️ 1 گیگابایت رم واقعی + اختصاصی
⚡️ 6 گیگابایت حافظه SSD+NVMe
⚡️ 1 گیگابیت پورت اختصاصی شبکه
⚡️ میزبانی 3 سایت اضافه
⚡️ پهنای باند نامحدود شبکه
⚡️ وب سرور لایت اسپید
⚡️ جت بک آپ هوشمند
⚡️ لوکیشن ( #هلند)


✅ امکان ارتقا منابع
✅ تحویل کاملا آنی
✅ آپتایم واقعی 99.999 درصد
✅ پشتیبانی نقره ی
©️ دیتاسنتر #لیزوب

هشت گیگ

28,900تومان/ماهانه

❕ پلان پنجم


⚡️ 1 هسته پردازنده واقعی + اختصاصی
⚡️ 1 گیگابایت رم واقعی + اختصاصی
⚡️ 8 گیگابایت حافظه SSD+NVMe
⚡️ 1 گیگابیت پورت اختصاصی شبکه
⚡️ میزبانی 5 سایت اضافه
⚡️ پهنای باند نامحدود شبکه
⚡️ وب سرور لایت اسپید
⚡️ جت بک آپ هوشمند
⚡️ لوکیشن ( #هلند)


✅ امکان ارتقا منابع
✅ تحویل کاملا آنی
✅ آپتایم واقعی 99.999 درصد
✅ پشتیبانی طلایی
©️ دیتاسنتر #لیزوب

ده گیگ

33,900تومان/ماهانه

❕ پلان پنجم


⚡️ 1 هسته پردازنده واقعی + اختصاصی
⚡️ 1 گیگابایت رم واقعی + اختصاصی
⚡️ 10 گیگابایت حافظه SSD+NVMe
⚡️ 1 گیگابیت پورت اختصاصی شبکه
⚡️ میزبانی 10 سایت اضافه
⚡️ پهنای باند نامحدود شبکه
⚡️ وب سرور لایت اسپید
⚡️ جت بک آپ هوشمند
⚡️ لوکیشن ( #هلند)


✅ امکان ارتقا منابع
✅ تحویل کاملا آنی
✅ آپتایم واقعی 99.999 درصد
✅ پشتیبانی طلایی
©️ دیتاسنتر #لیزوب