یک دستگاه اتصال
120,000تومان سالانه
یک دستگاه اتصال ویندوز

( امکان تعویض کانکشن اتصال با هر سیستم عامل دیگر وجود دارد )
دو دستگاه اتصال
140,000تومان سالانه
دو دستگاه اتصال ویندوز / اندروید

( امکان تعویض کانکشن اتصال با هر سیستم عامل دیگر وجود دارد )
سه دستگاه اتصال
160,000تومان سالانه
سه دستگاه اتصال ویندوز / اندروید / ios

( امکان تعویض کانکشن اتصال با هر سیستم عامل دیگر وجود دارد )
چهار دستگاه اتصال
180,000تومان سالانه
چهار دستگاه اتصال / ویندوز / اندروید / ios / mac
( امکان تعویض کانکشن اتصال با هر سیستم عامل دیگر وجود دارد )
پنج دستگاه اتصال
200,000تومان سالانه
پنج دستگاه اتصال / ویندوز / اندروید / ios / mac / Linux
( امکان تعویض کانکشن اتصال با هر سیستم عامل دیگر وجود دارد )
اختصاصی / ای.پی اختصاصی
250,000تومان ماهانه
فول اختصاصی + کانکشن اتصال در همه سیستم عامل ها + قابلیت انتخاب بین کشورهای فنلاند و فرانسه و آلمان + جهت انتخاب سایر کشورها با اپراتور پشتیبانی تماس برقرار کنید
03191010190