یک دستگاه اتصال
9,900تومان ماهانه
یک دستگاه اتصال ویندوز

( امکان تعویض کانکشن اتصال با هر سیستم عامل دیگر وجود دارد )
دو دستگاه اتصال
14,900تومان ماهانه
دو دستگاه اتصال ویندوز / اندروید

( امکان تعویض کانکشن اتصال با هر سیستم عامل دیگر وجود دارد )
سه دستگاه اتصال
19,900تومان ماهانه
سه دستگاه اتصال ویندوز / اندروید / ios

( امکان تعویض کانکشن اتصال با هر سیستم عامل دیگر وجود دارد )
چهار دستگاه اتصال
24,900تومان ماهانه
چهار دستگاه اتصال / ویندوز / اندروید / ios / mac
( امکان تعویض کانکشن اتصال با هر سیستم عامل دیگر وجود دارد )
پنج دستگاه اتصال
29,900تومان ماهانه
پنج دستگاه اتصال / ویندوز / اندروید / ios / mac / Linux
( امکان تعویض کانکشن اتصال با هر سیستم عامل دیگر وجود دارد )
اختصاصی / ای.پی اختصاصی
149,000تومان ماهانه
فول اختصاصی + کانکشن اتصال در همه سیستم عامل ها + ای.پی ثابت آلمان جهت ترید